Vi tilbyder hele døgnet gratis og anonym vejledning/støtte/omsorg til ofre samt til pårørende og vidner, der har været udsat for en forbrydelse eller en ulykke. Ønsker du/I en personlig samtale, aftaler du det med rådgiveren telefonisk. Der er døgnåbent.

Offerrådgivningen tilbyder at være personlig bisidder ved f.eks. anmeldelse ved politiet, møde i retten, hos socialforvaltningen, advokater m.m.

Vi er et supplement til politiets vejledningsforpligtelse (vejledning om ofrets muligheder for at få yderligere hjælp, for eksempel erstatning, psykologhjælp, advokatbistand m.m.)
Rådgiverne har underskrevet en tavshedserklæring, vi yder ingen form for behandling, men kan råde/vejlede om særlige hjælpeforanstaltninger, der findes af lægelig, psykologisk, social og juridisk karakter.

Hvis du gerne vil i kontakt med os på anden måde end via vagttelefonen, kan du skrive til: midtvestjyl@offerraadgivning.dk

Facebook

Du vil så inden for 24 timer modtage et svar.

Vi er her – og vi lytter